Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Law Against Pandemic – międzynarodowy projekt

Law Against Pandemic – międzynarodowy projekt

(English version below)

Mamy przyjemność poinformować o możliwości wzięcia udziału w projekcie Law Against Pandemic – interdyscyplinarnej, międzynarodowej, wielojęzycznej inicjatywie, mającej na celu analizę wzajemnego wpływu prawa i pandemii. Wspólna debata ma przyczynić się do wypracowania trwałych i efektywnych rozwiązań – nie tylko w zakresie łagodzenia skutków SARS-CoV-2, ale także w zakresie prewencji zagrożeń epidemiologicznych.

Projekt Law Against Pandemic jest objęty honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego, i współorganizowany przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ. W Radzie Naukowej zasiadają naukowcy z renomowanych instytucji z całego świata.

W pierwszej fazie zachęcamy wszystkich, zwłaszcza młodych badaczy specjalizujących się w naukach społecznych, do publikacji artykułów i komentarzy na blogu lawagainstpandemic.uj.edu.pl. Publikacja jest darmowa. Wytyczne znajdują się na stronie internetowej i pod linkiem bit.ly/lap-guidelines

Projekt będzie stopniowo poszerzany o kolejne obszary działania. Zachęcamy do śledzenia aktualizacji publikowanych w serwisach Facebook (facebook.com/lawagainstpandemic) oraz Twitter (twitter.com/againstpandemic).

Law Against Pandemic – an international project

We have the pleasure to inform you about the possibility to take part in Law Against Pandemic – an interdisciplinary, international, multilingual project. The aim is to analyse the interrelations between law and pandemics. The debate shall aid in development of sustainable solutions – not only in regard to the mitigation of the negative impacts of SARS-CoV-2, but also in the context of prevention of future epidemiological risks.

Law Against Pandemic is organised under the honorary patronage of the Dean of the Faculty of Law and Administration, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, and co-organised by the OKSPO Center for Foreign Law Schools, JU. The Scientific Advisory Board is composed of academics affiliated in various reputable institutions from all around the world. 

In the first phase of the project, we invite everyone, in particular young scholars with a background in social sciences, to publish articles and commentaries on the blog lawagainstpandemic.uj.edu.pl. There are no publication fees. Publication guidelines can be found either on the website or at bit.ly/lap-guidelines.

The project is evolving and more areas of action will be gradually introduced. We encourage you to follow the news at facebook.com/lawagainstpandemic and twitter.com/againstpandemic.