Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Legitymacje doktoranckie ważne do końca kwietnia zachowają ważność do końca maja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta, legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności jej potwierdzania.