Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ERASMUS+ project for development of interdisciplinary and soft skills of students started in autumn 2019!

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z pięcioma uniwersytetami partnerskimi rozpoczął realizację projektu DISCOM – „Development of Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management” mający na celu przeprowadzenie badań oraz opracowanie materiałów naukowych i dydaktycznych w zakresie skutecznej komunikacji i rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych. Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+ wraz z uczelniami z Łotwy, Litwy, Włoch, Austrii oraz Niderlandów. Poniżej znajdą Państwo krótką notkę o projekcie wraz z relacją z pierwszego spotkania roboczego.

In September 2019 Turiba University in cooperation with 5 partner Universities from Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland and Austria has started to implement Erasmus+ Strategic Partnership project which aims to elaborate different study and teaching materials for development of interdisciplinary and soft skills of students.

Nowadays communication, teamwork, cooperation conflict management – so called soft skills – are very important for any professional in any field. Experience shows that very often students lack those interdisciplinary skills. Only rarely there are specific courses tackling those these topics and skills and also there is a lack of training materials which academics can use in the study process in order to train those skills of students.

This Erasmus+ project will focus on ability of students to cooperate for team work, set professional and academic goals by means of modern coaching, time management skills and efficient planning, multicultural communication and conflict diagnostics and conflict management. These skills are crucial for to be able to efficiently study in universities of the modern world. Curriculums of universities do not offer separate course to tackle this problematics. Moreover these skills are required not only during academic studies, but even after graduation to be prepared for professional life challenges. Therefore a goal is set to create inter-faculty study materials for the students from Law, Business, Communication and other Social science faculties in order to increase these skills and the university teachers could widely access such study materials.

The main aim of the project is to develop and implement innovative practices – elaboration of interdisciplinary study materials and tools (including mobile application) for students and teachers of different faculties.

The main results will be video lectures, study materials, mobile phone application for daily studies, reading materials and self-study materials. In frame of the project partners will also train the students and trainers.

The first project meeting took place in Riga, Turiba University on 9.10.2019.

Duration of the project: 36 months (01.09.2019.-30.08.2022.)

The project is implemented by the support of Erasmus+ Strategic Partnership Programme. Project Number: 2019-1-LV01-KA203-060423.

Project partners:

  • TURIBA UNIVERSITY, Latvia
  • UNIVERSITY OF GENOVA, Italy
  • MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY, Lithuania
  • UNIVERSITY OF GRAZ, Austria
  • JAGIELLONIAN UNIVERSITY, Poland
  • NETHERLANDS BUSINESS ACADEMY, Netherlands

Kierownikiem Projektu na Uniwersytecie Jagiellońskim jest mgr Agnieszka Góra – email: agnieszka2.góra@uj.edu.pl