Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy WPiA UJ wybrani do Sądu Koncyliacyjnego i Arbitrażowego OBWE

Miło nam poinformować, że dwóch przedstawicieli wydziału, profesor Roman Kwiecień oraz doktor habilitowany Michał Kowalski, w dniu 1 czerwca br. zostali powołani na sześcioletnie kadencje na stanowiskach, odpowiednio, arbitra (R. Kwiecień) i rozjemcy (M. Kowalski) w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (pisma MSZ RP w załączeniu). Z ramienia Polski powołani zostali także pani prof. Anna Wyrozumska z Uniwersytetu Łódzkiego (rozjemca) i pan prof. Przemysław Saganek z Instytutu Nauk Prawnych PAN (zastępca arbitra).

Sąd Koncyliacyjny i Arbitrażowy OBWE został powołany na mocy postanowień Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE (OBWE) sporządzonej w Sztokholmie w dniu 15 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1138). Zgodnie z jej postanowieniami Sąd został utworzony w celu rozstrzygania, z zastosowaniem postępowania koncyliacyjnego, a w razie potrzeby arbitrażowego, sporów pomiędzy państwami-stronami. W skład Sądu wchodzą powołani na sześcioletnie kadencje rozjemcy (koncyliatorzy) i arbitrzy, którzy tworzą Komisje Pojednawcze i Trybunały Rozjemcze powoływane do rozstrzygania przedłożonych sporów. Siedzibą Sądu jest Genewa. Stroną konwencji są obecnie 34 państw. 
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej