Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z czwartego Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego

Dnia 25 kwietnia 2019 r. w Pekinie w Chinach w Institute of Law – China Academy of Social Sciences (CASS) odbyło się 4-te Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego, a zatytułowane „The Theory and Practice of Contract Law”. Seminarium było organizowane przez Institute of Law CASS i Polish Research Centre for Law and Economy of China przy Uniwersytecie Warszawskim.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele CASS, ale również innych uczelni chińskich, w tym China University of Political Science and Law (z którym Wydział Prawa i Administracji UJ współpracuje w ramach programu wymiany studentów prawa), University of International Business and Ecomonics i Tsinghua University.

Ze strony polskiej w seminarium brali udział przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji UJ – prof. Jerzy Pisuliński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier oraz dr Michał Kućka, a także z Uniwersytetu Warszawskiego i Polish Research Centre for Law and Economy of China – prof. Tomasz Giaro, dr Piotr Grzebyk i p. Maksymilian Piekut oraz z Uniwersytetu Śląskiego prof. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Małgorzata Pohl-Michałek i dr Anna Lichosik.

Seminarium składało się z trzech sesji (Status and Principles of Contract Law, The Perfection of the Rules of Contract Law i Relationships Between Contract Law and Other Laws) i dyskusji (po każdej z sesji). Spotkanie było prowadzone w języku chińskim i angielskim (wystąpienia chińskie były symultanicznie tłumaczone na język angielski). Seminarium potwierdziło, że nawet odmienne w kulturze prawnej kraje stykają się z podobnymi problemami w prawie cywilnym, które rozstrzygają niekiedy podobnie, choć z zupełnie innym uzasadnieniem. Było ono pod każdym względem inspirujące, tym bardziej że w obu krajach trwają prace nad nowym kodeksem cywilnym.