Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Leah Wortham odznaczona przez Prezydenta RP

10 listopada 2016 r. prof. Leah Wortham otrzymała z rąk Józefa Pilcha, wojewody małopolskiego, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższe polskie odznaczenie przyznawane obcokrajowcom przez Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej w Collegium Novum. Gości przywitał Profesor Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Profesor Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wygłosił laudację. Podkreślił w niej szczególne zaangażowanie prof. Wortham w sprawy Uniwersytetu i jego Wydziału Prawa. To dzięki niej powstały i działają do dzisiaj dwa bardzo ważne dla naszego Wydziału programy: program studenckich poradni prawnych oraz Szkoła Prawa Amerykańskiego.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i cieszymy się, że jej praca, zaangażowanie i serce zostały docenione.

Prof. Fryderyk Zoll o związkach Leah Wortham z Krakowem i naszym Wydziałem:

„Prof. Leah Wortham należy do osób, które w szczególny sposób zaangażowały się w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego Wydziału Prawa. Jest ona pomysłodawcą i współtwórcą Szkoły Prawa Amerykańskiego. Dzięki temu programowi studenci UJ uzyskali dostęp do źródła kompetencji językowych niezwykle ważnych w przyszłych karierach prawniczych, oraz do wiedzy o systemie prawnym, który we współczesnej międzynarodowej praktyce prawniczej jest bardzo istotny. Szkoła ta wprowadza polskich studentów w arkana anglosaskiego sposobu wykonywania pracy prawnika, ale także w istotę zawodu prawnika, w jego misję i powołanie także do służby społecznej i publicznej. Udało się w ten sposób stworzyć program nie tylko uczący prawa, ale program prawdziwie formacyjny przyczyniający się do znacznego zwiększenia oferty edukacyjnej wydziału, w znaczący sposób wspierając misję Uniwersytetu.
Leah Wortham oprócz ogromnej pracy włożonej w powstanie i utrzymanie tego programu prowadziła od lat zajęcia o etyce prawniczej. Jednym z niezwykle ważnych jej postulatów, które wcielała także prowadząc zajecia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu etyki prawniczej. Prof. Wortham prowadząc swoje zajęcia pokazywała szczególną rolę tego przedmiotu w formowaniu postaw prawniczych.
Dzięki prof. Leah Wortham powstał również program studenckich poradni prawniczych. W 1996 dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu Uniwersytet Jagielloński zdobył grant Fundacji Forda, w ramach którego tzw. instytucją mentorską był Catholic University. Leah Wortham miała znaczący wpływ na kształt, w jakim powstały poradnie prawne na Uniwersytecie Jagiellońskim powstały. Miała także wpływ na to, że udało się je ukształtować w sposób, w jakim działają do dzisiaj. Doradzała, jak należy zorganizować proces dydaktyczny, nadzór, relacje z klientami klinik oraz pracę ze studentami. Przekazywała przy tym swoją ogromną wiedzę dotyczącą edukacji prawniczej, jej metodologii. Leah Wortham w dużym stopniu zainspirowała dyskusję w Polsce o kierunku rozwoju kształcenia prawników. Jej zaangażowanie w rozwój ruchu klinicznego w Polsce nie sprowadzał się jedynie do Krakowa. Aktywnie włączyła się w tworzenie ruchu klinicznego w Polsce. Jej idee można znaleźć u podstaw Fundacji Studenckiej Poradni Prawnej. Wspierała powstawanie klinik w całej Polsce, przekazując swoje idee.
Leah Wortham poświęciła ogromną ilość swojego czasu, organizując program LL.M Catholic University of America we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Program ten stworzył dla młodych prawników unikalną możliwość za stosunkowo niewielkie pieniądze uzyskania tytułu, który ma na rynku usług prawniczych istotną wartość, znacząco poprawiając szansę na profesjonalną karierę. Prof. Wortham włożyła ogromną pracę, aby spopularyzować ten program, uczestnicząc np. w wielu targach międzynarodowych dotyczących programów LL.M. Starała się zaszczepić nowoczesne podejście, dotyczące zarówno marketingu jak i organizacji projektów edukacyjnych.
Prof. Wortham od wielu lat spędza w Krakowie znaczną ilość czasy, doglądając funkcjonowania programów przez nią zainspirowanych i prowadzonych. Dzięki jej nadzwyczajnemu zaangażowaniu, zabieganiu o te programy zarówno w Waszyngtonie i w Krakowie, programy te nadal służą studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego

1 /image/image_gallery?uuid=83094c77-eb01-4fde-a577-45987f51aa42&groupId=41601 1600 1067 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=3693191b-b797-4221-8cbb-d142beb58400&groupId=41601 1600 1067 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=1942dccf-07ad-4b61-9438-3d53fda899d3&groupId=41601 1600 1067 4 2