Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dostarczania materiałów do Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

 

 

Zarządzenie nr 130 Rektora UJ z dn. 23.12.2014 r.
w sprawie rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

 


W nawiązaniu do powyższego Zarządzenia informujemy, że w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników UJ należy zamieścić w pierwszej kolejności opisy bibliograficzne publikacji za rok 2014. Logowanie do bazy jest identyczne z logowaniem do poczty uniwersyteckiej.

 

Opisy dokumentów muszą być wprowadzone z autopsji. W związku z tym autorzy są zobowiązani do sporządzenia opisu z oryginałów publikowanych dokumentów i do przedłożenia ich bibliotekarzom do wglądu w celu przeprowadzenia weryfikacji poprawności opisu. Materiały należy dostarczyć kierownikowi Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (alina.suchon@uj.edu.pl, ul. Olszewskiego 2) w postaci oryginału publikacji lub jej kopii lub adresu elektronicznego publikacji cyfrowej: osobiście lub pocztą elektroniczną do dnia 15.04.2015.

 

 

 

Kopie publikacji powinny zawierać następujące dane:


dla artykułów z czasopism:

 • stronę tytułową czasopisma (rok, numer woluminu oraz ISSN),
 • pierwszą i ostatnią stronę artykułu,
 • angielską wersję tytułu publikacji, o ile taki nie występuje w oryginalnym tekście.


dla książki/rozdziału:

 • stronę tytułową książki,
 • stronę zawierającą informacje o: autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN,
 • spis treści,
 • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału,
 • ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii),
 • angielską wersję tytułu publikacji, o ile taki nie występuje w oryginalnym tekście.


dla materiałów zjazdowych:

 • stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany referat lub streszczenie zjazdowe,
 • strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie zjazdu,
 • pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego,
 • angielską wersję tytułu publikacji, o ile taki nie występuje w oryginalnym tekście.

 

Materiały nie zawierające tych danych lub zawierające dane niekompletne nie będą zweryfikowane i nie zostaną wprowadzone do bazy bibliograficznej, a tym samym nie zostaną uwzględnione przy okresowej ocenie pracowników UJ za 2014 r.

 

Polecamy zaznajomienie się z Instrukcją katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników UJ.

 

Data opublikowania: 09.06.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura