Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o stypendiach w ramach projektów badawczych

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Zakład Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: stypendysta/tka – doktorant/ka

Ilość miejsc: 2

Wymagania:

Status doktoranta/tki w zakresie prawa lub socjologii lub politologii; przygotowywanie rozprawy z tematyki bliskiej podejmowaniu decyzji prawnych, skuteczności prawa, prawa i polityki lub rozwiązywaniu problemów społecznych przy pomocy narzędzi prawnych; posiadanie solidnego przygotowania w zakresie ogólnych nauk społecznych i humanistycznych; posiadanie wiedzy i wcześniejszego doświadczenia we współprowadzeniu badań empirycznych (mile widziana znajomość ram studium przypadku); posiadanie dorobku publikacyjnego w odpowiednich dziedzinach.

Opis zadań:

Stypendysta/tka będzie pracował/a w ramach projektu „Teoria legislacyjnego placebo” kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty/stki będą należały:

  1. gromadzenie literatury, przygotowanie materiałów i streszczeń niezbędnych do opracowania ram teoretycznych projektu;
  2. współtworzenie projektu badań empirycznych - planowanego studium przypadku;
  3. współprowadzenie studium przypadku dotyczącego przepisów związanych z Covid-19 w Polsce;
  4. przygotowywanie i analiza danych z badań jakościowych (wywiady pogłębione, analiza treści) oraz przygotowywanie odpowiednich raportów;
  5. przygotowanie bazy badawczej (dokonywanie transkrypcji wywiadów pogłębionych, kodowanie danych z analizy treści);
  6. troska o zaplecze logistyczne planowanych w ramach projektu badań empirycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS 21

Termin składania ofert: 10.02.2023, 12:00 Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 12 miesięcy, całość wynagrodzenia stypendysty/tki wynosi 24 000 zł, co daje 2 000 zł netto na miesiąc (stypendium jest nieopodatkowane). Stypendium rozpoczyna się jak najszybciej po ogłoszeniu wyników i zakończeniu wszystkich formalności, tj. ok połowy marca 2023 roku.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)

Proszę zapoznać się z regulaminem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ

mateusz.stepien@uj.edu.pl