Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie projektu DISCOM oraz zaproszenie do korzystania z rezultatów projektu partnerstwa strategicznego Erasmus+

Właśnie zakończył się projekt DISCOM – „Development of Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management” mający na celu przeprowadzenie badań oraz opracowanie materiałów naukowych i dydaktycznych w zakresie skutecznej komunikacji i rozwoju umiejętności miękkich. Projekt ten realizowany był na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+ wraz z uczelniami z Łotwy, Litwy, Włoch, Austrii oraz Niderlandów. 

Dziś zarówno w środowisku akademickim, jak i na rynku pracy, podkreślana jest wartość umiejętności miękkich. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów oraz nauczycieli akademickich, przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z uniwersytetami partnerskimi: Turiba University (Ryga), Mykolas Romeris University (Wilno), The University of Genoa (Genua), Netherlands Business Academy (Breda) oraz University of Graz (Graz) opracowali różnorodne międzywydziałowe materiały dydaktyczne dla studentów. W tym artykuły i ćwiczenia, a także narzędzia (aplikację mobilną i wykłady video) pomocne przy nauce umiejętności miękkich, w szczególności:

  1. ability to work in a team  umiejętności pracy w grupie,
  2. setting academic and professional goals – umiejętności wyznaczania celów,
  3. time management – zarządzania czasem,
  4. multicultural communication – komunikacji międzykulturowej,
  5. conflict diagnosis and management – rozwiązywania sporów.

Z przygotowanych materiałów mogą korzystać studenci, pracownicy naukowi i każdy kto chce udoskonalić swój warsztat soft skills. Wśród opracowanych rezultatów projektu znajdują się materiały do indywidualnej nauki, pracy w grupach, jak i przewodniki metodologiczne dla prowadzących zajęcia.

Z materiałów można korzystać nieodpłatnie (open access), a wszystkie pliki dostępne są poprzez witrynę projektu: https://skills.turiba.lv. Materiały te są również streszczone i dostępne w formie książki, której cyfrowa wersja znajduje się pod linkiem (http://skills.turiba.lv/index.php?id=23). Szczególnie warta uwagi jest aplikacja mobilna, dzięki której w niezauważalny sposób można codziennie ćwiczyć umiejętności miękkie. Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz poprzez App Store.

Rezultaty projektu powstawały w czasie spotkań grupy roboczej przeprowadzanych stacjonarnie oraz online. Następnie weryfikowane w praktyce były przez nauczycieli akademickich w czasie przeprowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tygodniowego programu Train the Trainer we wrześniu 2021 roku, a także przez studentów biorących udział w szkole letniej Soft Skills zogranizowanej w lipcu 2022 roku w Rydze przez Turiba University (Lidera projektu), w której wzięło udział ośmioro studentów z Polski. Jednym z głównych wydarzeń projektu była również międzynarodowa konferencja naukowa "Communication and development of interdisciplinary competences in the digital age" która w kwietniu 2022 roku w Rydze zgromadziła ekspertów i panelistów z kilku krajów regionu. A podsumowanie i prezentacja rezultatów projektu w Polsce miały miejsce w czasie spotkania połączonego z debatą na temat "Soft skills XXI wieku - umiejętności miękkie i ich znaczenie na rynku pracy. Potrzeba czy przereklamowany slogan?", odbyło się w dniu 16 sierpnia 2022 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ulicy Krupniczej.

Jednostką w ramach której został przeprowadzony projekt DISCOM jest Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (ARS) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Steering Committee Member z ramienia UJ była dr Małgorzata Kożuch, a kierownikiem projektu na Uniwersytecie była mgr Agnieszka Góra – email: agnieszka2.góra@uj.edu.pl.

Projekt był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Strategic Partnership Program. Numer Projektu: 2019-1-LV01-KA203-060423.

 

A proto of project participants