Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia na WPiA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi, w tym także grupowymi pismami od Studentek/ów w sprawie możliwości prowadzenia zajęć zdalnych, hybrydowych lub o zbliżonym charakterze na kierunkach Administracja oraz Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów uprzejmie wyjaśniam, że aktualnie nie ma możliwości prowadzenia wszystkich zajęć wyłącznie w trybie zdalnym.

Studentki/ci motywowali swoje wnioski trudnościami dojazdowymi, problemem z wynajmem mieszkań, pracą zawodową, której nie chcą utracić, pobytem za granicą i brakiem możliwości przyjazdu z obszaru objętego wojną, długością praktyki zawodowej, faktem, że na innych kierunkach poszczególnych uczelni zajęcia (przede wszystkim wykładowe) będą prowadzone zdalnie, elastycznością dopuszczalnych trybów et..

Uwzględniając powyższe okoliczności JM Prorektor UJ Prof. dr hab. A. Edigarian, działając na wniosek Wydziału Prawa i Administracji i uzyskując w tym zakresie pozytywną opinię Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPi UJ wyraził zgodę na prowadzenie zajęć w sposób zdalny z sali, w której co do zasady odbywają się zajęcia stacjonarne, jeżeli realizacja treści dydaktycznych umożliwiająca osiągniecie efektów kształcenia, następowałaby w następujący sposób:

  • hybrydowy (jeżeli istnieją ku temu możliwości techniczne w danej sali),
  • w sposób stacjonarny w sali z jednoczesnym przekazywaniem treści dydaktycznych zdalnie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu komputera dla specjalnie utworzonej grupy zajęciowej (poprzez np. MS Teams).

prof. dr hab. Piotr Dobosz
Prodziekan WPiA UJ ds. studiów