Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 24.05.2022 roku

prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza

emerytowanego profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

wybitnego znawcy historii prawa i postępowania karnego XVI-XVIII w., historii Pomorza, historii Francji i Prus,

doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Salmonowicz odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ a po uzyskaniu w 1959 r. stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim pracował w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, gdzie w 1966 r. habilitował się na podstawie rozprawy „Prawo karne oświeconego absolutyzmu”. Po habilitacji prof. Salmonowicz związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, na którym pełnił między innymi funkcję kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego a następnie kierownika Katedry Historii Prawa Niemieckiego oraz prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. W latach 70-tych XX w. prof. Salmonowicz pracował w Instytucie Historii PAN w Zakładzie Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich.   

Prof. Salmonowicz pozostawił ogromny dorobek pisarski obejmujący około 1400 publikacji, w tym 40 książek, z zakresu historii prawa i postępowania karnego, nowożytnych kodyfikacji, europejskiego prawa karnego, historii Pomorza, historii Prus, stosunków polsko-niemieckich, historii Francji okresu Rewolucji, Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego. Był współautorem wielokrotnie wznawianego „Pitavalu krakowskiego”

W osobie zmarłego nauka polska utraciła jednego z najwybitniejszych historyków prawa, którego dorobek naukowy, postawa życiowa, pełna pasji popularyzacja osiągnięć polskiej nauki za granicą stanowiły wzór dla kolejnych pokoleń naukowców i prawników.

Rodzinie i bliskim prof. Stanisława Salmonowicza wyrazy głębokiego współczucia składają


Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka

Wydziału Prawa i Administracji UJ