Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Laboratoria młodych" (Young Labs, POB Anthropocene) – konkurs dla młodych doktorów

Grafika o treści: „Laboratoria młodych” (Young Labs) ANTHROPOCENE, konkurs dla młodych doktorów. Na grafice znajduje się również logo POB Anthropocene.Konkurs „Laboratoria młodych” (Young Labs, YL) organizowany jest w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene.

Konkurs adresowany jest do dwóch grup młodych uczonych:

  • osób zatrudnionych w UJ, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż 4 lata, chcących uzyskać dofinansowanie zainicjowania współpracy naukowej i utworzenia pierwszego zespołu badawczego („My First Lab, MFL”) – czas realizacji projektu to 24 lub 30 miesięcy;
  • osób zatrudnionych w UJ, posiadających stopień naukowych doktora ponad 4 lata, lecz nie dłużej niż 9 lat, chcących uzyskać dofinansowanie na utrzymanie lub rozszerzenie istniejącej współpracy badawczej lub zainicjowanie nowej i umocnienie pozycji młodego lidera nauki („My Advanced Lab, MAL”) – czas realizacji projektu wynosi: 12 lub 24 miesiące.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty naukowe dotyczące tematycznie przynajmniej jednej z trzech domen badawczych wskazanych w strategii POB Anthropocene, obligatoryjnie spełniające kryterium interdyscyplinarności oraz kryterium internacjonalizacji (zasada 4*I programu ID.UJ), oraz związane co najmniej z jedną z dyscyplin zdefiniowanych dla POB Anthropocene  (https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia). 

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu to 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu i innych dokumentach opublikowanych na stronie http://bit.ly/young-labs-anthropocene.

Wnioski można składać do końca marca 2021 r.