Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana zasad korzystania z Wydziałowej Biblioteki Prawniczej

W dniu 5 października 2020 roku przywraca się wolny dostęp do księgozbioru w Czytelni i Wypożyczalni WBP. W związku z tym zmieniają się zasady korzystania ze zbiorów naszej Biblioteki.

Ogólne zasady korzystania z Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (ul. Olszewskiego 2) w okresie zagrożenia epidemicznego
 

Czytelnia

  1. Czytelnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym wymogom bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego, przestrzegania zarządzeń obowiązujących w UJ i wykonywania poleceń pracowników Wydziałowej Biblioteki Prawniczej.
  2. Po wejściu do Czytelni obowiązuje dezynfekcja rąk (niezależnie od dezynfekcji dokonanej po wejściu do budynku). W przypadku czasowego opuszczenia Czytelni należy po powrocie do niej dokonać ponownej dezynfekcji rąk. 
  3. Czytelnicy wchodzący do Czytelni zobowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w Czytelni. Czytelnicy w przypadku kontaktu z pracownikami Czytelni obowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę.
  4. W Czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z Czytelni. 
  5. Materiały z magazynu należy zamawiać elektronicznie (https://katalogi.uj.edu.pl/). Będą czekały w rezerwacji przez trzy dni. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
  6. W przypadku braku wolnych miejsc w Czytelni udostępnionych czytelnikom z zachowaniem standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego kolejne osoby nie będą wpuszczane do Czytelni do chwili, gdy nie zwolni się któreś z udostępnianych miejsc. 


Wypożyczalnia

  1. Po wejściu do Wypożyczalni obowiązuje dezynfekcja rąk.
  2. Czytelnicy wchodzący do Wypożyczalni zobowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę.
  3. Książki ze zwrotów poddawane będą trzydniowej kwarantannie.
  4. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w wypożyczalni lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków). Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie datę nadania.

 

Do odwołania zawiesza się dostęp do katalogów kartkowych i komputerów znajdujących się w Bibliotece oraz realizację zamówień w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.