Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1 lipca 2020 otwieramy Czytelnię WBP

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 roku Wydziałowa Biblioteka Prawnicza uruchamia, po dłuższej przerwie, Czytelnię WBP.

Wypożyczalnia i Czytelnia będą czynne w godzinach:

 • poniedziałki, środy, piątki: 9.00–15.00
 • wtorki i czwartki: 14.00–20.00
 • soboty: 10.00–14.00 (do końca lipca)

Ogólne zasady korzystania z Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (ul. Olszewskiego 2) w okresie zagrożenia epidemicznego
 

Czytelnia

 1. Czytelnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym wymogom bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego, przestrzegania zarządzeń obowiązujących w UJ i wykonywania poleceń pracowników Wydziałowej Biblioteki Prawniczej.
 2. Po wejściu do Czytelni obowiązuje dezynfekcja rąk (niezależnie od dezynfekcji dokonanej po wejściu do budynku). W przypadku czasowego opuszczenia Czytelni należy po powrocie do niej dokonać ponownej dezynfekcji rąk. 
 3. Czytelnicy wchodzący do Czytelni zobowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w Czytelni. Czytelnicy w przypadku kontaktu z pracownikami Czytelni obowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę.
 4. W Czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z Czytelni. 
 5. Nie dopuszcza się wnoszenia do Czytelni i korzystania na miejscu z własnych książek i innych materiałów (można korzystać z laptopów).
 6. Wolny dostęp do półek zostaje zawieszony do odwołania. Materiały biblioteczne, znajdujące się w Czytelni, zostaną udostępnione przez bibliotekarza. Materiały z magazynu należy zamawiać elektronicznie (https://katalogi.uj.edu.pl/). Będą czekały w rezerwacji przez trzy dni. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 7. W przypadku braku wolnych miejsc w Czytelni udostępnionych czytelnikom z zachowaniem standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego kolejne osoby nie będą wpuszczane do Czytelni do chwili, gdy nie zwolni się któreś z udostępnianych miejsc. 


Wypożyczalnia

 1. Po wejściu do Wypożyczalni obowiązuje dezynfekcja rąk.
 2. Czytelnicy wchodzący do Wypożyczalni zobowiązani są mieć założoną maskę lub przyłbicę. 
 3. Wolny dostęp do półek zostaje zawieszony do odwołania. Materiały biblioteczne zostaną przygotowane przez bibliotekarza na podstawie zamówienia elektronicznego (https://katalogi.uj.edu.pl/). Można je odebrać w ciągu pięciu dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Książki ze zwrotów poddawane będą trzydniowej kwarantannie.
 5. Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia biblioteki).
 6. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w wypożyczalni lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków). Jako datę zwrotu przyjmuje się dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie datę nadania.

 

Do odwołania zawiesza się wolny dostęp do półek, katalogów kartkowych i komputerów znajdujących się w Bibliotece oraz realizację zamówień w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.