Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa „O kobiecie w świecie współczesnym"

Przekazujemy zaproszenie do udziału w konferencji naukowej „O kobiecie w świecie współczesnym". 


Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek); Wydział Prawa i Administracji UW, Collegium luridicum 11, Aula A 3, Warszawa ul. Lipowa 4 w godz. 10.00-17.00. 

W przypadku niekorzystnych warunków epidemiologicznych, konferencja odbędzie się w trybie zdalnym. 


Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty akademickiej dotyczącej postulatu wprowadzenia równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w nauce, na jednakowym poziomie 65 lat. Skoro kobiety z różnych powodów zdobywają szczyt kariery naukowej późno i jednocześnie wcześnie przechodzą na emeryturę, możliwości wykorzystania ich potencjału eksperckiego sq ograniczone. Z tego względu, wydaje się że rekomendowanym działaniem służącym wyrównaniu owej nierówności szans w rozwoju kariery naukowej kobiet i mężczyzn byłoby zrównanie ich wieku emerytalnego, określenie go w sposób niedyskryminujący i jednolity dla obu płci. W ten sposób będzie możliwe wykorzystanie w pełni potencjału pracy naukowej kobiet. 

Wstępny program konferencji przewiduje wystąpienia w ramach trzech bloków tematycznych:

  • 1. Kobieta w nauce
  • 2. Kobieta w społeczeństwie
  • 3. Kobieta w prawie 


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o przesłanie abstraktu wystąpienia (max. 300 słów) w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: dziekan1@wpia.uw.edu.pl


Decyzje dotyczące czynnego udziału w konferencji zostaną podjęte do dnia 7 sierpnia 2020 r. Artykuły pokonferencyjne, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Wydziału Prawa i Administracji UW „Studia luridica". 

Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Pliki do pobrania
pdf
Konferencja naukowa „O kobiecie w świecie współczesnym" – zaproszenie do udziału