Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Rady Wydziału w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego

W dniu 15.06.2020 r., Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ podjęła uchwałę w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego.

Treść uchwały

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego

podjęta na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r.

Z coraz większym niepokojem o demokratyczne państwo prawa gwarantowane Konstytucją obserwujemy kolejny przejaw rażącego naruszenia zasad i gwarancji proceduralnych uregulowanych ustawą zasadniczą, ustawą o Sądzie Najwyższym oraz regulaminem SN. Nie do pogodzenia z tymi aktami prawnymi jest powołanie I Prezesa SN przez Prezydenta RP bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN przedstawiającej kandydatów, prowadzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego przez Sędziów SN pełniących obowiązki I Prezesa w sposób niezgodny z ustawami i regulaminem. Takie praktyki nie licują z powagą Sądu Najwyższego.

Upolitycznienie wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN, jak wcześniej na stanowisko Sędziów SN, stanowi podważenie fundamentalnych zasad wymiaru sprawiedliwości, zaufania obywateli do najwyższej instytucji sądowniczej w Polsce oraz prawa do uczciwego postępowania sądowego.

Powołanie organu konstytucyjnego powinno nastąpić z dochowaniem wszelkich wymogów proceduralnych, a Prezydent RP obowiązany jest podjąć decyzję o wyborze na stanowisko I Prezesa SN Sędziego, którego dotychczasowa postawa sędziowska gwarantuje wykonywanie tej funkcji zgodnie z prawem i najlepszą praktyką sądową.

Status prawny Sędziego powołanego na funkcję I Prezesa SN nie powinien być kwestionowany zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Organy państwowe zobowiązane są do podejmowania działań zgodnych z prawem, w szczególności z Konstytucją RP „w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” (preambuła Konstytucji).

 

Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania członków Rady Wydziału. Podział głosów przedstawia się następująco:
  • Za: 62
  • Przeciw: 10
  • Wstrzymujące się: 10
Pliki do pobrania
pdf
Uchwała Rady Wydziału z dnia 15.06.2020 r. w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu Najwyższego