Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Prof. Laurent Waelkens

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium Laurenta Waelkensa – wybitnego historyka prawa, znawcy prawa rzymskiego, badacza europejskiej tradycji prawnej. Wśród licznych publikacji Profesora warto wymienić monografię „Amne adverso. Roman legal heritage in European culture”, poświęconą dziedzictwu prawa rzymskiego w kulturze europejskiej czy „Civium causa. Handboek Romeins recht”, stanowiącą podstawę prowadzonych przez niego wykładów uniwersyteckich. Profesor Waelkens aktywnie działał na forum międzynarodowym. Był m.in. członkiem Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions oraz Société d'histoire du droit. W jego osobie straciliśmy wielkiego przyjaciela Polski, zaangażowanego w budowanie relacji polsko-belgijskich. Profesor Waelkens od wielu lat współpracował z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był recenzentem oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Uczestniczył w organizowanych na naszym Wydziale konferencjach historycznoprawnych. Profesora Laurenta Waelkensa zapamiętamy jako uczonego o wielkich horyzontach, miłośnika naukowego dyskursu, osobę o ogromnej życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Będzie brakowało nam jego cennych wskazówek i dalekowzrocznego spojrzenia, opartego na szerokiej wiedzy i doświadczeniu badawczym.