Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko student - stypendysta

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Socjologii Prawa)

Nazwa stanowiska: student - stypendysta

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

  • znajomość tematu empirycznych badań prawa (zwłaszcza transkrypcji i kodowania)
  • publikacje naukowe
  • posiadanie zaplecza w zakresie nauk społecznych i humanistyki

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu Skuteczność prawa w rozwiązywaniu problemów przewrotnych. Studium przypadku polityk antysmogowych w Małopolsce kierowanego przez dr. hab. Mateusza Stępnia, prof. UJ.

Do głównych zadań stypendysty będą należały:

  1. gromadzenie literatury, przygotowywanie podsumowań merytorycznych
  2. dokonywanie transkrypcji wywiadów pogłębionych, kodowanie danych  (przygotowywanie danych empirycznych)
  3. przygotowywanie raportów tematycznych
  4. piecza nad komunikacyjną stroną badań

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 11.06.2020, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mateusz.stepien@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 36 miesięcy, całość wynagrodzenia Stypendysty wynosi 36000 zł, co daje 1000 zł netto na miesiąc. Stypendium rozpoczyna się 11 lipca 2020.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

  • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych,
  • podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)

Szczegółowe informacje:

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
mateusz.stepien@uj.edu.pl