Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa certyfikaty „Studia z przyszłością” dla kierunku „Intellectual Property and New Technologies” prowadzonych na WPiA.

Miło nam poinformować, że nowy kierunek studiów magisterskich w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies” prowadzony na WPiA przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej uzyskał aż dwa certyfikaty jakości w ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, w tym wyróżnienie specjalne „Laur Europejski” za wzorowe umiędzynarodowienie studiów i współpracę z zagranicą.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku inwestowaniem w najwyższą jakość edukacji, nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.

Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej na Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. W imieniu Wydziału, certyfikaty odebrali: dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ, prodziekan WPiA oraz prof. dr hab. Andrzej Matlak, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ.

Uruchomiony w 2018 r. kierunek „Intellectual Property and New Technologies” jest realizowany we współpracy z Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem Patentowym RP. Jest drugim w Europe i siódmym na świecie kierunkiem realizowanym z WIPO – największą na świecie organizacją zajmującą się własnością intelektualną i edukacją w tej dziedzinie.

Program studiów kierowany jest przede wszystkich do osób zainteresowanych uzyskaniem wszechstronnej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z wpływem nowych technologii na prawo własności intelektualnej. Studia wykorzystują nowoczesną metodę kształcenia na odległość i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestralnej formule, w której zajęcia w trybie stacjonarnym prowadzone są wyłącznie w 2 semestrze.