Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznano stypendia dla wybitnych młodych naukowców!

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród czterech laureatów wywodzących się z Wydziałów Prawa, trzech reprezentuje WPiA UJ.

Gratulujemy:
dr Ewie Laskowskiej-Litak,
dr. hab. Adamowi Dyrdzie,
dr. Grzegorzowi Blicharzowi.

Stypendystom życzymy powodzenia w dalszej pracy naukowej!

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy (do 35 roku życia) zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.