Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstaną nowe studia we współpracy z WIPO i Urzędem Patentowym

„Intellectual Property and New Technologies” – tak nazywają się nowe studia, które już w październiku 2018 roku ruszą na naszym Wydziale. Studia są wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Patentowego RP oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – instytucji wyspecjalizowanej ONZ.

„Intellectual Property and New Technologies” – tak nazywają się nowe studia II stopnia, które już w październiku 2018 roku ruszą na naszym Wydziale. Studia są wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Patentowego RP oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – instytucji wyspecjalizowanej ONZ. Dzisiejsze wydarzenie formalizuje nawiązanie współpracy z WIPO oraz UPRP i jest wydarzeniem szczególnej wagi. Podobne projekty są prowadzone tylko w kilku instytucjach naukowych na świecie.

Wśród obecnych na uroczystym podpisaniu porozumienia byli: prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - JM Rektor UJ, Sherif Saadallah - Dyrektor WIPO Academy, dr Alicja Adamczak - Prezes @urząd pat, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński -Dziekan WPiA oraz zaproszeni goście.

Wybór Polski i naszego Uniwersytetu przez kierownictwo WIPO do tej prestiżowej współpracy jest wyróżnieniem i wyrazem uznania dla wysokich standardów nauczania oraz polityki edukacji w obszarze prawa własności intelektualnej i innowacyjności w naszym kraju, realizacji celów Białej Księgi oraz dotychczasowych działań popularyzatorskich podejmowanych od wielu lat w tym obszarze przez Urząd Patentowy RP.

„Intellectual Property and New Technologies” to wyjątkowy projekt w skali kraju, warto podkreślić, iż w Polsce żadna z uczelni nie oferuje studiów magisterskich po angielsku o podobnym profilu związanym z prawem własności intelektualnej i nowymi technologiami.

Niebawem przekażemy więcej informacji o studiach.

Zobacz galerię zdjęć