Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla młodych naukowców 2017 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2017 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2017

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy z Działalności Statutowej dla młodych naukowców w roku 2017
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze DS dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2017 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2017 tj. 326.807,00 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 30 września 2017 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2017 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2017

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Dokumenty konkursowe