Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Dobosz członkiem Rady Ochrony Zabytków

Dr hab. Piotr Dobosz z Katedry Prawa Administracyjnego UJ został członkiem Rady Ochrony Zabytków na kadencję 2016-2020. 

Wręczenie aktów powołania członkom Rady Ochrony Zabytków nowej kadencji odbyło się 28 czerwca br. podczas jej inauguracyjnego posiedzenia w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego programu, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii oraz projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Dr hab. Piotr Dobosz jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W swych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, nauki administracji, historią prawa administracyjnego i ustroju konserwatorstwa polskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Danuta Matloch

Data opublikowania: 29.06.2016
Osoba publikująca: Wojciech Wyżykowski