Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium "Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi"

W dniach 9-10 czerwca odbyło się I Seminarium prowadzonego w naszym Wydziale projektu "Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi", którego głównym celem jest krytyczna edycja najstarszej księgi miejskiej miasta Zgorzelca z lat 1305-1416.

Seminarium składało się z dwóch części: sesji naukowej dotyczącej najstarszych ksiąg miejskich i początków miejskich kancelarii w Europie Środkowo-Wschodniej (9 VI) oraz spotkania roboczego, podczas którego zaprezentowane zostały wybrane projekty dotyczące edycji i inwentaryzacji źródeł proweniencji miejskiej (10 VI).

Organizowane w naszym Wydziale Seminarium obecnością swą zaszczycili m.in. były prorektor UJ, prof. Stanisław Grodziski, oraz dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, prof. Wojciech Krawczuk.

Obrady i dyskusje prowadzili oraz podsumowywali specjaliści z zakresu historii prawa oraz historii miast: prof. Danuta Janicka (Toruń), prof. Dorota Malec (Kraków), prof. Wojciech Mrozowicz (Wrocław), prof. Hana Patkova (Praga), prof. Andreas Ranft (Halle/Saale) oraz prof. Wacław Uruszczak (Kraków).

Honorowy patronat nad Seminarium objął prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa; wsparcia materialnego udzielił główny sponsor w postaci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach NPRH), Urząd Miasta Krakowa oraz Fundacja "Bratniak".

Data opublikowania: 12.06.2016
Osoba publikująca: Marek Stus