Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie

Na prośbę niżej podpisanych członków Rady Wydziału zamieszczam podany tekst oświadczenia odnoszący się do uchwały Rady Wydziału z dnia 30.11.2015 roku

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Oświadczenie członków Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła większością 55 głosów, przy 21 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się, uchwałę – wystąpienie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Treść uchwały odzwierciedlała określone oceny, poglądy i interpretacje prawne dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z działaniami organów Państwa. W uchwale m. in. jednoznacznie krytycznie odniesiono się do działania Pana Prezydenta, polegającego na podpisaniu ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. i zwrócono się o uszanowanie przez Prezydenta praw i wolności obywatelskich.

Oceny, poglądy i interpretacje prawne leżące u podstaw powyższego wystąpienia nie były i nie są podzielane przez wszystkich członków Rady Wydziału, na co w trakcie jej obrad zwracano uwagę. Pomimo to, większość Rady Wydziału uznała, iż to właśnie większość zadecyduje o tym jakie oceny, poglądy i interpretacje prawne uznane zostaną za słuszne i uzasadniające wystąpienie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwała została podana do publicznej wiadomości jako przykład zdecydowanej krytyki działań Pana Prezydenta ze strony jego wspólnoty akademickiej.

W związku z tym, my niżej podpisani członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ wyrażamy w niniejszej formie dezaprobatę wobec praktyki rozstrzygania o słuszności ocen, poglądów i interpretacji prawnych związanych z aktualnymi wydarzeniami politycznymi w drodze głosowania, w oparciu o zasadę większości. Sądzimy także, że wykorzystywanie uchwał Rady Wydziału w celu - jak praktyka pokazała - podniesienia rangi i mocy przegłosowanych poglądów, ocen i interpretacji prawnych jest etycznie wątpliwa. Uważamy, że działania takie są sprzeczne z takimi wartościami jak swoboda myśli i poglądów, które zawsze cechowały etos wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Bryk
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka (Dziekan Wydziału w latach 2005-2008)
Dr hab. Grzegorz Tracz
Mgr Krzysztof Kopacz

Data opublikowania: 08.12.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura