Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 1 Prodziekana WPiA ds. studiów administracyjnych z dnia 28 listopada 2012

w sprawie szczegółowych zasad przygotowania akt studenckich do egzaminu magisterskiego i licencjackiego na kierunku Administracja

§ 1

W związku z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 r. § 1, § 2 p.1, § 3 p.1 i 2 oraz § 6 p.3 w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zarządzam co następuje:

 1. Student II roku studiów drugiego stopnia i V roku studiów jednolitych zgłasza co najmniej dwa tygodnie przed planowanym egzaminem magisterskim:
  1. w systemie USOSweb wniosek o rozliczenie roku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych wpisów z zadeklarowanych przedmiotów
  2. mailem lub w wersji papierowej temat pracy magisterskiej
  3. składa w Dziekanacie pozostałe niezbędne dokumenty i załączniki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39 z 11 kwietnia 2011 r. i nr 37 z 1 czerwca 2012 r. dot. Archiwizowania prac dyplomowych) oraz opłaty i fotografie do dyplomu
 2. Student III roku studiów pierwszego stopnia zgłasza co najmniej tydzień przed planowanym egzaminem licencjackim:
  1. w systemie USOSweb wniosek o rozliczenie roku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych wpisów z zadeklarowanych przedmiotów
  2. rejestruje się w systemie USOS na termin egzaminu licencjackiego
  3. składa w Dziekanacie pozostałe niezbędne dokumenty i załączniki (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39 z 11 kwietnia 2011 r.) oraz opłaty i fotografie do dyplomu

§ 2

 1. Pracownik Dziekanatu prowadzący dany tok studiów:
  1. sprawdza poprawność złożonych dokumentów.
  2. sprawdza zgodność wpisów w systemie USOS z deklaracją przedmiotową studenta
  3. drukuje kartę okresowych osiągnięć studenta
  4. drukuje kartę przebiegu studiów z całego toku studiów danego studenta i sprawdza czy student spełnił wszystkie wymagania dot. Planu i programu studiów określone przez uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ dla studiów administracyjnych z dnia 23 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami
  5. na karcie przebiegu studiów wypełnia końcową tabelę z wypełnionymi wymaganiami programowymi z całego toku studiów i parafuje zgodność wg wzoru.
Data opublikowania: 02.04.2013
Osoba publikująca: Jerzy Kura