Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rejestracji na przedmioty w roku akademickim 2019/20 i 2019/20Z

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 18:00 17.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne i praktyki
 • 19:00 24.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty
 • 17:00 27.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

 • 17:00 24.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

 • 18:00 18.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne
 • 19:00 18.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki
 • 17:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty podstawowe
 • 18:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne
 • 19:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na warsztaty
 • 20:00 25.09.2019 - 23:59 15.10.2019 - [Law] Lectures in English
 • 18:00 26.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych
 • 19:00 26.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych
 • 18:00 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria V roku
 • 18:30 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na proseminaria
 • 18:30 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na lektorat z języka angielskiego (studia niestacjonarne od II roku)
 • 19:00 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria IV roku