Radosław Flejszar

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Sekretarz: dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Karol Weitz
 • Recenzent: dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM
 • Recenzent: prof. dr hab. Janusz Jankowski
 • Członek komisji: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
 • Członek komisji: prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 17.06.2016 r.
 • Powołanie komisji: 6.09.2016 r.
 • Uchwała komisji: 27.03.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 24.04.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego