Arkadiusz Radwan

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Janusz Strzępka
 • Sekretarz: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
 • Recenzent: dr hab. Piotr Pinior
 • Recenzent: dr hab. Rafał Adamus, prof. UO
 • Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Członek komisji: dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE
 • Członek komisji: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 8.01.2016 r.
 • Powołanie komisji: 2.02.2016 r.
 • Uchwała komisji: 2.06.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 27.06.2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego