Anna Tischner

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Sekretarz: prof. dr hab. Andrzej Matlak
 • Recenzent: dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
 • Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
 • Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Traple
 • Członek komisji: dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • Członek komisji: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 28.12.2015 r.
 • Powołanie komisji: 2.02.2016 r.
 • Uchwała komisji: 5.10.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 24.10.2016 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego