Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja egzaminacyjna 2019/2020

Poniższa podstrona zawiera informacje dotyczące przebiegu sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020.

W skrócie:

Prezentacja na temat sesji egzaminacyjnej, praw studenta i spraw technicznych

Terminy sesji egzaminacyjnej WPiA UJ

Sesja Letnia

od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.                                                   Letnia sesja egzaminacyjna na Wydziale Prawa i Administracji UJ w roku akademickim 2019/2020
od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r. Organizowane są egzaminy online.
od 15 lipca do 30 lipca 2020 r. Organizowane są egzaminy tradycyjne, o ile ich przeprowadzenie będzie możliwe ze względu na sytuację epidemiczną w kraju

Przerwa wakacyjna

od 1 sierpnia do 31 sierpnia Trwa przerwa wakacyjna

Sesja letnia poprawkowa

od 1 września do 15 września 2020 r. Sesja letnia poprawkowa
od 16 września do 30 września 2020 r. Mogą być wyznaczane dodatkowe terminy za zgodą Dziekana. 

 

W trakcie sesji letniej poprawkowej organizowane są egzaminy tradycyjne oraz mogą być organizowane dodatkowo egzaminy online. 

Wyznacza się co najmniej dwa terminy egzaminów tradycyjnych z odstępem co najmniej 10 dni. 

Regulamin egzaminów online, zarządzenia Dziekana WPiA i Rektora UJ

Dokumenty WPiA UJ

Dokumenty WRSS WPiA UJ

  1. Uchwała nr 6/2020 Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zasad przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych na Wydziale Prawa i Administracji

Dokumenty Uniwersytetu Jagiellońskiego

  1. Zarządzenie nr 42 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.)
  2. Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prezentacja

Wykaz egzaminów

Pełny wykaz egzaminów będzie przygotowany do 15 maja.

Egzaminy przedterminowe. LINK (dostęp po zalogowaniu się do Chmury UJ)

 
EGZAMINY ONLINE CZERWIEC-WRZESIEŃ
 

Prawo - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Administracja I stopnia - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Administracja II stopnia - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - studia stacjonarne

EGZAMINY TRADYCYJNE (LIPIEC-WRZESIEŃ)

Prawo - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Administracja I stopnia - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Administracja II stopnia - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - studia stacjonarne

Aktualizacja: 18.05.2020 r.

LEKTORAT

Lektorat - prawo niestacjonarne

Instrukcje i rekomendacje

Instrukcje i rekomendacje przeprowadzenia egzaminów online są w przygotowaniu.

Pytania i odpowiedzi