Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr zimowy 2021/2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Semestr zimowy 2021/2022

Drogie Studentki, drodzy Studenci,

informujemy, iż został opublikowany komunikat Dziekana WPiA UJ w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Podejmując decyzje w sprawie organizacji semestru zimowego uwzględniono w szczególności konsultacje z kadrą dydaktyczną Wydziału, wyniki ankiety studenckiej przeprowadzonej pod koniec czerwca, poziom zaszczepienia społeczeństwa przeciwko wirusowi COVID-19, obowiązujący reżim sanitarny, ryzyko czwartej fali epidemii oraz uwagi przedstawicieli samorządu wydziałowego.

W komunikacie określony został sposób organizacji form kształcenia na poszczególnych kierunkach na naszym Wydziale. Założeniem było umożliwienie studentkom i studentom taki dobór przedmiotów, aby semestr zimowy był możliwy do ukończenia w pełni zdalnie.
Niektóre wykłady obowiązkowe i podstawowe na kierunku prawo będą organizowane w formie hybrydowej, tzn. zajęcia te będą dostępne jednocześnie stacjonarnie w reżimie sanitarnym oraz zdalnie. Decyzja o wyborze konkretnej formy będzie możliwa w trakcie rejestracji na przedmiot w systemie USOSweb. Informacja o formie prowadzenia przedmiotów obowiązkowych i podstawowych na studiach prawniczych jest dostępna tutaj: LINK

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią komunikatu oraz niezmiennie gorąco zachęcamy do udziału w programie szczepień przeciwko wirusowi COVID-19.

LINK DO KOMUNIKATU DZIEKANA (PDF)

Z wyrazami szacunku
Kolegium Dziekańskie WPiA UJ

więcej o

więcej o

więcej o

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy

Zmiana zasad zaliczenia przedmiotu opisanych w sylabusie to między innymi:
  • Zmiana z formy pisemnej na ustną
  • Zmiana formy z testowej na opisową. 
  • Zmiany w formie pisemnej np. więcej zadań, zmiana formy testowej na testową i problemową (kazusową). 
  • Zmiany w czasie przewidzianym na egzamin, jeśli jest wskazany w sylabusie (zgodnie z zarządzeniem Dziekana z ubiegłego roku w przypadku pytań testowych czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi nie może być krótszy 45 sekund dla pytania jednokrotnego wyboru oraz 60 sekund dla pytania wielokrotnego wyboru). 
Zmiana formy ze stacjonarnej na zdalną bez zmiany sposobu weryfikacji efektów uczenia się nie jest zmianą zasad zaliczenia przedmiotu.

TABELA ZE ZMIANAMI NA WPIA (wymaga zalogowania do Chmury UJ)

Powyższy wykaz został podlegął opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ oraz akceptacji Dziekana WPiA.