Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródła informacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane rozporządzenia oraz zalecenia GIS

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia w zw. z pandemią Covid-19 (koronawirus SARS-CoV-2)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obsługa studentów

Szanowni Studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ

Uprzejmie informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ – Prof. Jerzego Pisulińskiego - od 25 marca do co najmniej 11 kwietnia br. pracownicy dziekanatów obsługujący studentów (dotyczy kierunku prawo, administracji i prawa własności intelektualnej – KPWI): nie przychodzą do pracy. Ustalony jest jeden dzień w tygodniu na dwugodzinny dyżur we wtorki pomiędzy 10.00 a 12.00 .

Wszelkie pilne sprawy nadal należy załatwiać zdalnie kontaktując się mailowo z opiekunami poszczególnych lat studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca Dziekanatu - zamknięcie, dyżur

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UJ (dot. spraw finansowych, ogólnych) będzie nieczynny do odwołania.

Wszelką korespondencję prosimy zostawiać na dzienniku podawczym UJ – ul. Gołębia 24 (parter).

Pilne sprawy będą załatwiane w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00.

Kontakt telefoniczny w pilnych sprawach: 506 006 566.

Z upoważnienia Dziekana Wydziału
Krzysztof Kopacz
Kierownik Administracyjny WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamknięcie budynku przy ul. Olszewskiego 2

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Olszewskiego 2 będzie zamknięty do odwołania z wyjątkiem każdego wtorku w godzinach od 9.00 – 13.00.

Z upoważnienia Dziekana Wydziału

Krzysztof Kopacz
Kierownik Administracyjny WPIA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawieszenie funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia – kontynuacja nauczania na odległość

Do 10 kwietnia, zgodnie z komunikatem MNiSW, kontynuujemy zawieszenie zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie bezpośredniej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenia Rektora i Dziekana

UWAGA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

- Odwołuje się wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej;

- Odwołuje się zajęcia wychowania fizycznego;

- Odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński;

- Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;

 

Ponadto Dziekan WPiA UJ, na mocy upoważnienia Rektora UJ:

- ZAWIESZA ze skutkiem natychmiastowym wszystkie pozostałe zajęcia (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, warsztaty, lektoraty) prowadzone na wszystkich kierunkach studiów zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej do dnia 15 marca br. (okres wydłużony do dnia 25 marca br. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 marca 2020 r. – D.U. poz. 405).

Prowadzący są proszeni o przeprowadzenie zajęć albo udostępnienie materiałów dydaktycznych, w miarę możliwości, drogą elektroniczną.

 

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku wprowadza nadzwyczajny tryb pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Załączamy pełną treść Zarządzeń Rektora i Zarządzenia Dziekana (u dołu strony), prosimy o śledzenie dalszych komunikatów, które będą publikowane na stronie internetowej WPiA UJ oraz www.facebook.com/wpia.uj/. Studentów i pracowników prosimy także o monitorowanie uczelnianych skrzynek pocztowych, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o sposobie funkcjonowania struktur Uniwersytetu, a także przeprowadzania zajęć w formie e-learningu.