Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18
poniedziałek
18.01.2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe zarządzenia Rektora UJ w sprawie zdalnego nauczania, lektoratów oraz świadczeń dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zarządzeniami Rektora UJ dotyczącymi lektoratów, świadczeń dla studentów i doktorantów, jak również zdalnej formy nauczania.

- zarządzenie nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum),

- zarządzenie nr 114 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.),

- zarządzenie nr 118 Rektora UJ z dnia 26 października 2020 roku w sprawie dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum).