Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

9
niedziela
09.08.2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej Andrzejewski

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym”

Promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Paweł Czarnecki

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ

Dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23.02.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 06.05.2019 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 27.05.2019 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27.05.2019 r.