Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zaliczania praktyk organizowanych przez ELSA

  • Student, który został zakwalifikowany do odbycia praktyki w kancelarii, z którą współpracuje ELSA, jest zobowiązany złożyć wniosek o skierowanie na praktykę na zasadach ogólnych (na ponad miesiąc przed jej rozpoczęciem, wraz ze zgodą promotora oraz wskazaniem terminu, dokładnego adresu kancelarii, a także rodzaju zamiany np. organ admin. – kancelaria, prokuratura – kancelaria).
  • W przypadku braku możliwości zachowania terminu (krótki czas od zakończenia rekrutacji przez kancelarię do chwili rozpoczęcia praktyki) student jest zobowiązany złożyć wniosek do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk przed jej rozpoczęciem, z zaznaczonym miejscem jej odbywania oraz terminie, wraz ze zgodą promotora na zamianę praktyki.
  • Studenci zamierzający zaliczyć praktykę na poczet praktyki obowiązkowej są zobowiązani przedstawić po jej zakończeniu dziennik praktyk zawierający: podbite daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, wpisy dotyczące wykonywanych obowiązków potwierdzonych przez opiekuna ze strony kancelarii (patrona) wraz z opinią.
  • Studenci nie posiadający dziennika praktyk (np. chcący rozpocząć pierwszy miesiąc praktyki) są zobowiązani złożyć na miesiąc przed jej rozpoczęciem wniosek, o którym mowa w pkt 1. Pozostałe zasady zaliczenia pozostają bez zmian.
Data opublikowania: 25.03.2013
Osoba publikująca: Jerzy Kura