Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski z Krakowa od wielu lat angażuje się w rozwój młodych prawników. Kancelaria od 2006 r. kieruje do studentów UJ swój program Professional Excellence, w ramach którego przyznawane są stypendiów dla studentów prawa osiągających najlepsze wyniki w nauce. Kancelaria Kubas Kos Gałkowski wspiera finansowo i merytorycznie także liczne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne organizowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wśród nich należy wymienić:


  • merytoryczne i finansowe wsparcie drużyny studentów prawa UJ w przygotowaniach do konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu; między innymi w kancelarii KKG odbył się w marcu 2011 r. tzw. pre-moot z udziałem studentów z kilku uczelni w Polsce;
  • merytoryczne i finansowe wsparcie drużyny studentów prawa UJ uczestniczących w międzynarodowym konkursie mediacji w sprawach gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition) organizowanym we współpracy z American Bar Assocation; kancelaria KKG organizuje warsztaty, podczas których partnerzy Kancelarii wraz ze studentami analizują obraną przez studentów taktykę w poszczególnych kazusach;
  • wsparcie dostępu studentów do prasy fachowej w ramach akcji szerzenia czytelnictwa prasy wśród młodzieży akademickiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizowanej co roku z dziennikiem Rzeczpospolita;
  • wsparcie działalności organizacji studenckiej ELSA (The European Law Students' Association), zarówno materialne jak i merytoryczne w organizacji konferencji studenckich;
  • wsparcie innych działań studenckich mających na celu szerzenie edukacji prawnicze - kancelaria. KKG jest głównym patronem corocznego Kolokwium Jagiellońskiego organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ;
  • finansowe wsparcie drużyny studentów prawa UJ w przygotowaniach do konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court w Waszyngtonie.

Ponadto kancelaria KKG organizuje płatne staże dla studentów UJ a także – we współpracy z prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji UJ Szkołami Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu na Ukrainie oraz w Wilnie na Litwie - funduje płatne staże dla najlepszych uczestników tych Szkół.