Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Dziekan może – z ważnych powodów związanych z działalnością Wydziału – ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć (tzw. godziny dziekańskie).

Okres od 16 do 30 września przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego i rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Aktualny kalendarz roku akedmickiego odnajdziesz pod linkiem: więcej o

AKTYWACJA KONTA W DOMENIE UJ.EDU.PL

niezwłocznie po rozpoczęciu studiów

REJESTRACJA I PODPIĘCIA

Rejestracja i podpięcia przedmiotów całorocznych i z semestru zimowego

do 18 października 2017 r.

DEKLARACJE

Składanie deklaracji przedmiotowych

24-27 października 2017 r.

SESJA ZIMOWA

Rejestracja na egzaminy i zaliczanie przedmiotów z semestru zimowego

styczeń-luty 2018 r.

REJESTRACJA I PODPIĘCIA

Rejestracja i podpięcia przedmiotów z semestru letniego

nie później niż do 1 marca 2018 r.

DEKLARACJE

Składanie deklaracji przedmiotowych

8-12 marca 2018 r.

SESJA LETNIA

Rejestracja na egzaminy, zaliczanie przedmiotów całorocznych i z semestru letniego

czerwiec, wrzesień 2018 r.

ROZLICZENIE ROKU

Zgłoszenie programu do rozliczenia

do 14 dni od uzyskania wszystkich ocen i zaliczeń, jednak nie później niż 30 września 2018 r.

Obowiązkiem każdego studenta jest posiadanie aktywnego konta w domenie student.uj.edu.pl. Na powiązany adres e-mail kierowane są wszelkie decyzje, zawiadomienia, wezwania oraz komunikaty związane ze studiowaniem i organizacją zajęć dydaktycznych. Aktywacja konta jest możliwa za pośrednictwem systemu USOSweb.

[USOSweb → dla studentów → aktywacja poczty UJ]

Aktywacja konta i identyfikatora UJ otwiera dostęp do:

  • własnej skrzynki pocztowej o pojemności 50 GB w usłudze Office 365,
  • dysku sieciowego OneDrive o pojemności 1 TB,
  • uczelnianej sieci Wi-Fi i Eduroam,
  • zasobów Biblioteki Jagiellońskiej (extranet),
  • Systemu Informacji Prawnej LEX (extranet).
więcej o

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron