Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Web Content Display Web Content Display

Pracownicy biblioteki

Kierownik

mgr Alina Suchoń
e-mail: alina.suchon@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 95

Opracowanie druków zwartych

dr Zdzisław Lisowski
e-mail: zdzislaw.lisowski@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

mgr Cezary Rzęchowski
e-mail: cezary.rzechowski@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

mgr Maria Urgacz
e-mail: maria.urgacz@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

Opracowanie druków ciągłych

Alicja Mróz
e-mail: a.mroz@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 94

mgr Małgorzata Wiatrowicz
e-mail: m.wiatrowicz@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 94

Wypożyczalnia

mgr Józef Kasperek
e-mail: j.kasperek@uj.edu.pl
tel: 12 663 11 59

mgr Bożena Piątkowska
e-mail: bozena.piatkowska@uj.edu.pl
tel: 12 663 11 59

Czytelnia

mgr Anna Fischer-Rokosz
mgr Edyta Schabowska
mgr Izabela Sikorska
mgr inż. Czesław Sikorski
mgr Klaudia Smoleń

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej

mgr Beata Jewuła
e-mail: beata.jewula@uj.edu.pl
tel: 12 427 59 35

mgr Michał Lipka
e-mail: michal.lipka@uj.edu.pl
tel: 12 427 59 34

Księgozbiór Katedr Historycznoprawnych

mgr Agata Jaśko
e-mail: agata.jasko@uj.edu.pl
tel: 12 228 15 82