Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

dla studentów i doktorantów

Web Content Display Web Content Display

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

W systemie USOSweb uruchomiona została tura uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020. Termin na złożenie wniosku o stypendium socjalne upływa 30 września 2019 r.

Termin dotyczy złożenia wniosku w formie papierowej - za wniosek złożony uważa się wniosek wydrukowany z systemu USOSweb, podpisany i dostarczony do sekretariatu ds. pomocy materialnej na WPiA (pok. 310 na ul. Olszewskiego 2).

 

Informacje dotyczące ustalania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta oraz sposobu dokumentowania dochodu można znaleźć tutaj https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/stypendium-socjalne

W związku z wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student/doktorant z dochodem poniżej 528 zł/osobę zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z właściwego  ośrodka pomocy społecznej potwierdzające trudną sytuację dochodową i majątkową (art. 88 ust.4 Ustawy).

W przypadku braku zaświadczenie z OPS z uzasadnionych powodów, student/doktorant ma obowiązek załączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny https://wpia.uj.edu.pl/documents/41601/23244409/oswiadczenie-wyjasnienia.docx/9edf6212-fb53-4038-adc2-ef8665b9d437 wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła utrzymania studenta/doktoranta i rodziny.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być zgodnie z art. 87 ust.3 Ustawy przyznane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki nie może być już podstawą przyznania zwiększenia.

Nested Portlets Nested Portlets