Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Pomoc materialna

dla studentów i doktorantów

Web Content Display Web Content Display

Wnioski o stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W systemie USOSweb uruchomiona została tura wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Przypominam, że od roku akademickiego 2019/2020 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie będzie już przyznawane studentom i doktorantom, nie będą także przyznawane stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców –  stypendia te zostały zastąpione przez stypendium ministra dla studentów i stypendium ministra dla młodych naukowców.

Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra dla młodych naukowców. Nabór wniosków prowadzi Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów. Więcej tutaj: https://cawp.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_R0TbKdkyQWyF/102715934/142693635

Nabór wniosków o stypendium ministra dla studentów zakończy się 1 października 2019 r.

W trakcie uzupełniania wniosków należy podać szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć oraz załączyć skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia. proszę zwrócić uwagę na jakość załączonych skanów, tak aby były czytelne.

Do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej (Collegium Wróbl;ewskiego, ul. Olszewskiego 2 pok. 310) należy dostarczyć: wydrukowane zgłoszenie kandydatury i podpisane oświadczenie dotyczące zgody na zamieszczenie danych osobowych w zbiorze danych MNiSW oraz zgodności podanych danych ze stanem faktycznym (nie ma konieczności dostarczania oryginałów i/lub wydruków dokumentów potwierdzających osiągnięcia).

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dla studentów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców można znaleźć tutaj.

Nested Portlets Nested Portlets