Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

Wyniki wyborów 10 członków Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego

Komunikat

Wydziałowej Komisji Wyborczej

na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informuję, że w wyborach 10 członków Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na UJ jako podstawowym miejscu pracy, które odbyły się w dniu 29 października 2020 r., wybrani zostali:

 

1. Dr Paweł Czarnecki 

2. Dr Joanna Człowiekowska 

3. Dr Nicholas Ghazal 

4. Dr Wojciech Górowski 

5. Dr Magdalena Grzyb 

6. Dr Jan Halberda 

7. Dr Monika Kawczyńska 

8. Dr Mateusz Klinowski 

9. Dr Szymon Romanow 

10. Dr Witold Zontek 

 

 

Członek

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Dr Katarzyna Pałka