Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

Repozytorium UJ

Szanowni Państwo,

analiza publikacji lub danych o publikacjach zamieszczonych w Repozytorium UJ wykazuje, że znaczna część nauczycieli akademickich zatrudnionych na naszym Wydziale nie wprowadziła swoich publikacji względnie informacji o takich publikacjach do Repozytorium UJ. Przypominam zatem o obowiązku wprowadzania publikacji względnie informacji o publikacjach na bieżąco do Repozytorium UJ. Do 15 stycznia 2019 r. muszą zostać przeniesione informacje o publikacjach za 2018 r. z Repozytorium UJ do systemu informacji o nauce POL-on. Dane w bazie POL-on stanowić będą podstawę przyszłej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych. Ponieważ zamieszczone dane bibliograficzne muszą zostać jeszcze sprawdzone przez pracowników Biblioteki Wydziałowej, bardzo proszę o pilne wprowadzenie danych o publikacjach za 2018 r. do Repozytorium UJ.

Na podstawie danych znajdujących się w Repozytorium UJ są sporządzane ankiety samooceny działalności naukowej, stanowiące istotną informację w przypadku procedur awansowych. Żadne inne informacje o publikacjach nie będą uwzględniane.

Ponadto wnioski o nagrody Rektora za działalność naukową będą sporządzane wyłącznie w przypadku, gdy informacja o publikacji znajduje się w Repozytorium UJ.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

dziekan