Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie przypomina o trwającej kwalifikacji na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103) oraz Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).
Zgłoszenia na wyjazd można składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 7 października2016 r. do godziny 15:30.
 
Prosimy pamiętać, że zgłoszenie na wyjazd musi zawierać następujące dokumenty: 
a.       Uzupełnione zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisane przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki, 
b.      Indywidualny programu nauczania lub szkoleniaMobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training  uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki. 
c.       Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.
 
Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
 
Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.
 
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursach  dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem: http://www.uj.edu.pl/web/erasmus-dwm/aktualnosci
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 13