Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

Konkurs dla młodych naukowców 2016 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 maja 2016 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 maja 2016 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2016 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2016 tj. 317.792,00 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 30 września 2016 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 maja 2016 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Dokumenty konkursowe

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej