Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

II tura konkursu dla młodych naukowców 2015 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 października 2015 r. o ogłoszeniu II tury Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

  1. W związku z małą liczbą wniosków młodych pracowników naukowych ogłaszam II turę Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015
  2. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 23 października 2015 r.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 października 2015 r. o ogłoszeniu II tury Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Wiosek konkursowy o przyznanie grantu badawczego dla młodych naukowców Konkurs 2015

Oświadczenia o stopniu realizacji projektu finansowego z grantu badawczego dla młodych naukowców - Konkurs 2015

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej