Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Web Content Display Web Content Display

Bibliografia Publikacji Pracowników UJ – instrukcje

 

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają obowiązek zamieszczać w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
W nawiązaniu do powyższego Zarządzenia informujemy, że opisy dokumentów muszą być wprowadzone z autopsji. W związku z tym autorzy są zobowiązani do sporządzenia opisu z oryginałów publikowanych dokumentów i do przedłożenia ich bibliotekarzom do wglądu w celu przeprowadzenia weryfikacji poprawności opisu. Materiały należy dostarczyć kierownikowi Wydziałowej Biblioteki Prawniczej (alina.suchon@uj.edu.pl, ul. Olszewskiego 2) w postaci oryginału publikacji lub jej kopii (zeskanowany dokument można dołączyć do formularza opisywanej publikacji w postaci pliku – po weryfikacji opisu plik zostanie usunięty) lub adresu elektronicznego publikacji cyfrowej: osobiście lub pocztą elektroniczną.
 
 
Informacje o danych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., już wprowadzone do BPP UJ, należy uzupełnić (wg instrukcji w załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora) w terminie do 15 października 2015 r.
Opisy publikacji za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 r., sporządzone wg instrukcji w załączniku nr 1 Zarządzenia Rektora) należy przesyłać do dnia 23 października 2015 r
 
 
WAŻNE:
  1. Proszę pamiętać o tłumaczeniu tytułu publikacji na język angielski i wpisywaniu go w polu „wariant tytułu"!
  2. W przypadku publikacji pokonferencyjnej należy sprawdzić, czy była odnotowana w bazie Web of Science, Scopus bądź w innych bazach uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiego dostępu. Fakt ten należy zaznaczyć w polu „konferencje".

 

 

Published Date: 30.09.2015
Published by: Józef Kasperek