Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Stypendium

Uchwała nr 230/VI/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

Uchwała nr 45/II/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale nr 73/III/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z d otacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Uchwała nr 73/III/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim