Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na dofinansowanie organizacji wydarzeń naukowych przez pracowników WPiA UJ (II edycja)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na dofinansowanie wydarzeń naukowych w zakresie tematyki POB FutureSoc, DigiWorld lub Anthropocene.
 
Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Z wnioskiem konkursowym wystąpić może nauczyciel akademicki lub pracownik naukowo-techniczny zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji.
 
Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest wydatkowanie wszystkich przyznanych środków do 30 czerwca 2024 r.
 
Pozostałe zasady konkursu znaleźć można w załączonym regulaminie.
 
Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs/Overview/290.
 
Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.
 
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora konkursu, dr. Bartłomieja Kucharzyka: bartek.kucharzyk@uj.edu.pl.
Download files
pdf
Zasady dofinansowania (regulamin konkursu)