Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Aktualności na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Konkurs dla pracowników WPiA UJ na dofinansowanie opłaty open access lub korekty językowej publikacji (IV edycja)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na: 

  1. dofinansowanie opłaty open access dla artykułu naukowego,  
  2. dofinansowanie korekty językowej monografii, artykułu, rozdziału w monografii lub book proposal. 

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W konkursie mogą być finansowane działania wpisujące się w problematyki badawcze następujących POB: Heritage, Anthropocene, Digiworld, FutureSoc. Z wnioskiem konkursowym wystąpić mogą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowo-techniczni zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji. 

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania dla opłaty open access artykułu naukowego bądź korekty językowej monografii, artykułu, rozdziału lub book proposal, o ile zgłoszony tekst: 

1.     ukazał się lub ukaże w roku 2023 (dot. dofinansowania opłaty open access) oraz 

2.    spełnia kryteria przewidziane w Regulaminie konkursu. 

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym, od 15 III 2023 do 30 VI 2023 bądź do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w danej edycji konkursu.  

Wnioski złożone: 

  • do 20-tego dnia miesiąca kalendarzowego – zostaną rozstrzygnięte łącznie na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, 
  • po 20-tym dniu danego miesiąca kalendarzowego – będą rozpatrywane w następnej turze rozstrzygnięć. 

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=79db53d6-2448-4ba0-bc5e-57e322b303a0

Przydatne linki:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy z dr Ewą Laskowską-Litak: ewa.laskowska@uj.edu.pl